پیش دبستان و دبستان دخترانه ترنم مهر

پیش دبستان و دبستان دخترانه ترنم مهر

به نام خداوند جان و خرد

با تکیه بر قدرت لایزال الهی، درسال 1393 پیش دبستان و در سال 1400 با بهره برداری از پیشرفته ترین امکانات آموزشی - رفاهی و مجرب ترین کادر مدیریت و آموزش،‌مطابق با استانداردهای آموزشی جهان و کشور عزیزمان ایران احداث شد تا از نوگلان باغ زندگی در یک روند آزموده و کامل، دانش پژوهانی توانا، خلاق، مبتکر، متعهد، مدیر و مسئولیت پذیر بسازیم که خود قادر به برنامه ریزی صحیح در جهت تکامل توانایی های خود باشند..
توجه و تاکید خاص بر ادب و اخلاق و احترام متقابل با رویکرد شکوفایی شکوفایی علمی و ارتقای توانایی و پویایی رفتار در عالی ترین سطوح ممکن